Phương thức nạp và rút

Quản Lý Tiền Của Bạn

Dưới đây là những lựa chọn giúp bạn có thể dễ dàng nạp tiền vào tài khoản cũng như rút lợi nhuận trực tiếp từ nền tảng BidAskBit

Tiền tệ Hạn Mức Nạp Tối Thiểu Hạn Mức Rút Tối Thiểu
bitcoin
BTC
0.0016 0.0016
litecoin
Litecoin (LTC)
0.5 0.5
ethereum
Ethereum (ETH)
0.026 0.026
bitcoincash
Bitcoin Cash (BCH)
0.16 0.16
dash
Dash (DSH)
0.52 0.52
cardano
Cardano (ADA)
45 45
tether
Tether (USDT)
100 100
eos
Dogecoin (DOGE)
410 410
eos
Tron (TRX)
1000 1000
eos
EOS
20 20
eos
NEO
2.5 2.5

Phương Thức Nạp Tiền và Thời Gian Xử Lý

BidAskBit chỉ giao dịch tiền điện tử, không hỗ trợ thanh toán tiền pháp định (USD, CZK, EUR). Bạn có thể nạp vốn bằng những loại tiền điện tử được hỗ trợ bên dưới hoặc bằng cách chuyển đổi tiền của bạn sang tiền điện tử ngay lập tức thông qua đối tác của chúng tôi, sàn giao dịch OffSetPay.

Phương Thức Rút Tiền và Thời Gian Xử Lý

Yêu cầu rút tiền có thể được thực hiện thủ công 24/7. Thời gian để xử lý một yêu cầu rút tiền dao động từ 1 giờ đến 48 giờ, nhưng thông thường sẽ mất khoảng một giờ.

Bắt đầu bây giờ